Najnowocześniejszy port lotniczy w Afryce Północnej
 
Model chłodziarki absorpcyjnej: 2 x BHEY187X464-88 / 98-90 / 70-37 / 32-6 / 12-w-250
Wydajność chłodzenia: 4350 kW
Wydajność generatora: 4349 kW (2 x silnik na gaz naturalny CAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BSB Europe 2021