Gaz naturalny albo inne paliwa wykorzystywane są do zasilania chłodziarki absorpcyjnej – to lepsza opcja w regionach, gdzie ceny prądu są naprawdę wysokie.
 
Dzięki unikalnej technologii Broad chłodziarka jest w stanie wytwarzać w zimie gorącą wodę o temperaturze 65°C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTO 20
  • Wydajność chłodzenia: 233 kW – 11 630 kW
  • Ciśnienie gazu: 16 kPa – 50 kPa (standardowe)
  • Palnik dwupaliwowy (gaz i olej, niski pozom NOx, <10 ppm)
  • Chodzenie / ogrzewanie / gorąca woda do użytku domowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanizm chłodzenia


Wejściowa energia grzewcza zwiększa temperaturę roztworu LiBr, na skutek czego powstaje para, która ulega kondensacji w wyniku działania wody chłodzącej. Gdy czynnik chłodzący przedostaje się do parownika (w warunkach wysokiej próżni), jego temperatura natychmiast spada. Następnie wodą spryskuje się miedziane rury, inicjując proces chłodzenia.
Woda pochłania ciepło z systemu klimatyzacyjnego i ulega odparowaniu, a następnie jest wchłaniana przez stężony roztwór LiBr znajdujący się w generatorach. Woda chłodząca odbiera ciepło i wydala je do powietrza. Rozcieńczony roztwór pompowany jest oddzielnie do modułu HTG (generator wysokiej temperatury) i LTG (generator niskiej temperatury), a następnie ogrzewany, przy czym cały proces przebiega nieprzerwanie.
 

Mechanizm ogrzewania


Wejściowa energia grzewcza zwiększa temperaturę roztworu LiBr. Powstająca para podgrzewa gorącą lub zimną wodę w rurach, natomiast kondensat wraca do roztworu, gdzie zostaje ogrzany i cały cykl się powtarza.
W miarę jak wdrażany jest proces „oddzielnego ogrzewania", cykl ogrzewania staje się coraz prostszy – w podobny sposób można dwukrotnie zwiększyć wydajność wyparki próżniowej i okres użytkowania chłodziarki.
BROAD Broad korzysta z unikalnej technologii, która potrafi wykonać „trzy funkcje w jednym module".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avignon, Francja
Burj Rafal Hotel Kempinski
Rijad, Arabia Saudyjska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSB Europe

Producent chłodziarek absorpcyjnych
10 boulevard de l'Oise
95000 Cergy FRANCJA
+ 33 (0)1 34 20 07 66
 
 
Subskrypcja newsletterów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BSB Europe 2020